Φοιτητική Αριστερή ΠΑρέμβαση

Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016

Μπροσούρα 2016-2017

Το μόνο χρέος που έχουμε εμείς…
είναι το χρέος της ανατροπής!
Φοιτητική Αριστερή ΠΑρέμβαση

(Σχήμα που συμμετέχει στο δίκτυο σχημάτων της  Ε.Α.Α.Κ)Θα ήταν καλό να αναφερθεί ότι όντας φοιτητής ή φοιτήτρια πρέπει η γνώση να μην έχει να κάνει με στείρα αποστήθιση και ο λόγος μας να επηρεάζεται όχι μονό από το πανεπιστήμιο άλλα και από το ευρύτερο κοινωνικοπολιτικό σύστημα το οποίο αφορά και εμάς τους φοιτητές. Το πανεπιστήμιο είναι η μικρογραφία της κοινωνίας και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής, επηρεάζεται από τo πολιτικό και οικονομικό καθεστώς της χώρας,καθώς η παιδεία είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον κρατικό θεσμό γι’αυτό κιόλας ο λόγος και η δράση μας δεν σταματάει και δεν περιορίζεται στους τέσσερεις τοίχους μιας αίθουσας!
Πως το σύστημα επηρεάζει το πανεπιστήμιο μας;

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής αναδιάρθρωσης της συγκυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ., η δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση συνεχίζει να είναι ένα μείζον ζήτημα. Το υπουργείο παιδείας, με το υπάρχον νομοσχέδιο, παύει να προσφέρει δωρεάν διδακτικά συγγράμματα και εγκρίνει την λειτουργία ακαδημαϊκών επιχειρήσεων, οι οποίες θα εμπορευματοποιούν τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Οι προθέσεις του υπουργείου, είναι ξεκάθαρες: η τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι πλέον ιδιωτικό ζήτημα. Εν έτη 2016 η συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ., συνεχίζει στο δρόμο που χάραξαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, κάνοντας επίθεση κατώτερα λαϊκά στρώματα, με πρόσχημα, την αποπληρωμή του  ψευδούς- εικονικού χρέους. Ένας από τους τομείς που δέχεται άμεσο πλήγμα, είναι η τριτοβάθμια δημόσια εκπαίδευση, με τηνυποχρηματοδότηση , η οποία ολοένα και οξύνεται. Γι’ αυτό άλλωστε, στο πλαίσιο του νομοσχεδίου Αθηνά το υπουργείο κλείνει ή συγχωνεύει πανεπιστήμια και τμήματα και αντί’ αυτού ανοίγουν ολοένα και  περισσότερα ιδιωτικά ιδρύματα. Το πανεπιστήμιο Αιγαίου ήταν στη λίστα των πανεπιστημίων του σχεδίου Αθηνά. Γίνεται φανερό ότι στην περίοδο αυτή, της οικονομικής δυσπραγίας, φτώχειας και ανεργίας τα περιφερειακά πανεπιστήμια με μικρή απήχηση θα είναι τα πρώτα θύματα του εκπαιδευτικού νομοσχεδίου.
Το μεγαλύτερο επιχείρημα των επικριτών του τμήματος Μεσογειακών Σπουδών, είναι οι πολλαπλές ελλείψεις του. Πιο συγκεκριμένα, κύριο ζήτημα του τμήματος Μεσογειακών Σπουδών, αποτελεί το γεγονός πως δεν υπάρχειαναγνωρισμένο αντικείμενο σπουδών, καθώς τα δύο χρόνια μαθημάτων κορμού και τα δύο κατεύθυνσης δεν εμπεριέχουν πολλά μαθήματα με συγκεκριμένο γνωστικό περιεχόμενο. Επίσης το πτυχίο του Τ.Μ.Σ. δεν αποδίδει επαγγελματικά δικαιώματα στους φοιτητές του. Μόνο από την κατεύθυνση της Αρχαιολογίας μπορεί κάποιος να αποφοιτήσει έχοντας επαγγελματικά δικαιώματα, αλλά ακόμα και αυτά είναι ελάχιστα, καθώς αποφοιτά ως αρχαιομέτρης και όχι ως αρχαιολόγος. Επιπλέον το τμήμα αντιμετωπίζει ελλείψεις καθηγητικού προσωπικού κυρίως στις ξένες γλώσσες. Τα μαθήματα των ξένων γλωσσών του 1ου και 2ου επιπέδου αποτελούν προαπαιτούμενα, για να μπορέσει ο οποιοσδήποτε φοιτητής να περάσει στα επόμενα επίπεδα, ενώ δεν υπάρχει και καμία πιστοποίηση της ξένης γλώσσας στο πτυχίο του τμήματος.
ΣΙΤΙΣΗ

Τα δημοσιάπανεπιστήμια ΑΕΙ και ΤΕΙ είναι δωρεάνόχι επειδή το κράτοςή η κυβέρνηση μερίμνησε για την δημόσια και δωρεάν παιδεία άλλα γιατί οι πολίτες και ειδικότερα οι οικογένειες των σπουδαστών με τους αυξημένους φόρους που πληρώνουν και πλήρωναν κάλυψαν τα έξοδα και τις δαπάνες των σπουδών. Κομμάτι του ποσού αυτού λοιπόν πηγαίνει και στην πανεπιστημιακή μέριμνα (σίτιση και στέγαση των φοιτητών) η οποία πρέπει να παρέχεται δωρεάν στο σύνολο των φοιτητών. Ο καπιταλισμός όμως και το κεφάλαιο έχει άλλα σχέδια για της λαϊκές οικογένειες και τα εργατικά στρώματα που αγωνίζονται καθημερινά με ψίχουλα να σπουδάσουν τα παιδιά τους.
Το πρόβλημα της σίτισης υπάρχει στο σύνολο των πανεπιστημίων και ειδικά στο δικό μας. Για να έχεις δύο ελεύθερα γεύματα την μέρα πρέπει να πληρεί τους όρους που έχει θέση το αρμόδιο υπουργείο (δικαιολογητικά) αλλιώς είναι ο φοιτητής υποχρεωμένος να καταβάλλει το ποσό των 2,50 ευρώ ένα ελλιπές και καθόλου ποιοτικό πιάτο το μεσημέρι και ένα το απόγευμα. Σε τούτες τις μέρες της κρίσης, της φτώχειας και της ανεργίας όπως είναι λογικό υπάρχουν και αυτοί οι φοιτητές που δεν έχουν την δυνατότητα να καταβάλουν ούτε το ποσό αυτό με αποτέλεσμα οι σπουδές να φαντάζουν όνειρο και να αποχωρούν από το νησί για οικονομικούς λόγους.

ΣΤΕΓΑΣΗ

Την εποχή της κρίσης, η ανάγκη στέγασης των φοιτητών χαρακτηρίζεται απαραίτητη. Όπως προαναφέρθηκε όλοι οι σπουδαστές δικαιούνται να στεγάζονται δωρεάν, αντί αυτού μερικοί είναι αυτοί που κρίνονται ‘’άξιοι’’ του προτερήματος της δωρεάν στέγασης. Αυτοί αναγκάζονται να διαμένουν σε μικρές μη βιώσιμες κλίνες ξενοδοχείων, από τις οποίες διώχνονται κακήν κακώς  κάθε καλοκαίρι γιατί συνάδελφοι το ιδιωτικό συμφέρον των κεφαλαιούχων επισκιάζει τις φοιτητικές ανάγκες. Η πανεπιστημιακή κοινότητα προωθώντας  την ιδιωτικοποίηση (γιατί ούτε λόγος για φοιτητικές εστίες υπό την πανεπιστημιακή διεύθυνση) διαχωρίζει τους φοιτητές με άνισα οικονομικά κριτήρια. Η κατάσταση αυτή όπως είναι αυτονόητο προσδίδει στους μεν προτερήματα και στους δε πολλών ειδών επιβαρύνσεις  με αποτέλεσμα να υποδηλώνεται ο ταξικός διαχωρισμός και η οικονομική ανισότητα μεταξύ των φοιτητών.
ΑΣΥΛΟ
Το άσυλο καθιερώθηκε από αγώνες του φοιτητικού και εργατικού κινήματος (Πολυτεχνείο). Το άσυλο δίνει την ελευθερία διακίνησης ιδεών στην φοιτητική κοινότητα, την ελευθερία του λογού και της έκφρασης του κάθε φοιτητή και της κάθε πολιτικής και πολιτιστικής ομάδας η οποία συγκροτείται στο πανεπιστήμιο. Οι ελευθερίες αυτές είναι βασικές για την φοιτητική ζωή καθώς οι σπουδαστές  πρέπει να έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν ό, τι θέλουν και να εκφραστούν χωρίς κανέναν περιορισμό, είτε αυτός είναι κρατικός είτε καθηγητικός. Οι φοιτητές ωστόσο είναι υπεύθυνοι για την προστασία του πανεπιστήμιου καθώς είναι ένας πολύ σημαντικός χώρος για την συνέχεια του ακαδημαϊκού τους έργου, έργο το όποιο οφείλουμε να προστατέψουμε από κάθε τύπο περιορισμό.
Πολιτική συγκυρία
Στις μέρες μας , το τρίτο και χειρότερο μνημόνιο και το ψευδές χρέος που η συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α- ΑΝ.ΕΛ επέλεξε να αποπληρώσει δημιούργησε βαθύ πλήγμα και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η δημόσια και δωρεάν παιδεία είναι ολοφάνερα το θύμα των μεταρρυθμίσεων που φέρει ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α με αποτέλεσμα οισχολές μας να υποβαθμίζονται ή και να κλείνουν στον βωμό των συμφερόντων του κεφαλαίου και της Ε.Ε κατ’ επέκταση. Ολοένα και περισσότερο κατακρεουργούνται οι δωρεάν σπουδές και ξεπροβάλει η πληρωτέα παιδεία και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις μέσα στα πανεπιστήμια (κέντρα εκτύπωσης σημειώσεων, ιδιωτικές λέσχες σίτισης, ξενοδοχεία για στέγαση).
Ο καπιταλισμός, το κεφάλαιο, το ατομικό συμφέρον και ο ανταγωνισμός πηγάζουν από την ΕΕ, οπού η Ελλάδασυμμετέχει. Με την υπογραφή των μνημονίων, δηλαδή τα πιστοποιητικά της οικονομικής υποδούλωσης  είναι φανερό ότι ‘’Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ’’ όπως συνηθίζουν να φωνάζουν οι ρομαντικοί φιλελεύθεροι, διακρίνεται σε δυο κατηγορίες, το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας και το δεύτερο. Δηλώνεται ξεκάθαρα, εν έτη 2016, ότι το ελληνικό κράτος  αποτελεί αποκούμπι των ευρωπαίων ετέρων και είναι απλώς το χειραγωγούμενο πιόνι του κεφαλαίου. Ωστόσο στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι οι ευρωπαϊκές ιδέες διαφέρουν από την πράξη, η Ευρώπη έχει και αυτή ανάμειξη στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους στην Μ. Ανατολή. Τόσο οι Η.Π.Α και το Ν.Α.Τ.Ο όσο κι η Ευρώπη έχουν βάλει το χεράκι τους στην διαμόρφωση της τραγωδίας αυτής καθώς εφοδίασαν με όπλα, πολεμοφόδια, οχήματα, προσέφεραν οικονομική ενίσχυση και τέλος συμπληρωματική μιλιταριστική δύναμη (μισθοφόρους) στο κίνημα των τζιχαντιστών. Όμως εν’ τέλη ο σκύλος δαγκώνει το αφεντικό του με αποτέλεσμα το κλίμα στις χώρες της Μ. Ανατολής να χαρακτηρίζεται τουλάχιστον αβέβαιο. Άνθρωποι χάνουν τις οικογένειες τους, τα παιδιά τους, τις δουλειές τους και τα σπίτια τους με αποτέλεσμα ο δρόμος της προσφυγιάς να είναι μονόδρομος προκειμένου να βρούνε καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και να εξασφαλίσουν το μέλλον τους. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι επιθυμούν να εισέλθουν στις αναπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες για τους παραπάνω λόγους και να χρησιμοποιήσουν το ελληνικό πέρασμα. Όμως υπάρχουν και οι ευρωπαϊκές εντολές, γιατί η Ελλάδα είναι ο προθάλαμος ενός ήδη υπερπλήρες διαδρόμου με αποτέλεσμα να απαγορεύεται η αποχώρηση των προσφύγων από τα ελληνικά εδάφη.
Στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης  του 2016, ο καπιταλισμός είναι βαθιά ριζωμένος στην κοινωνία. Ωστόσο η αυξανόμενη ανεργία οδηγεί τους ανθρώπους στην φτώχεια, την πείνα και πολλές φορές τον θάνατο καθώς υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό το οποίο είναι άστεγο στους δρόμους. Την εξαθλίωση αυτή των λαϊκών στρωμάτων την εκμεταλλεύονται ακραία φασιστικά κόμματα και μορφώματα χρησιμοποιώντας λαϊκίστικες πολιτικές για την επίτευξη των δικών τους σκοπών. Προωθώντας τον φασισμό, τον ρατσισμό, την ξενοφοβία και πολιτικές κατά του ανθρωπισμού. Οι επιθέσεις κατά των προσφύγων έχουν πολλαπλασιαστεί καθώς με την λαϊκιστική πολιτική τους οι ακροδεξιοί λανθασμένα κρίνουν τον προσφυγικό λαό ως την πηγή του προβλήματος  ενώ ο πραγματικός υπαίτιος είναι το σύστημα και το κεφάλαιο το οποίο προστατεύουν. Τέτοια φασιστικά ιδεώδη δεν χωράνε σε καμία γειτονιά και σε κανέναν φοιτητικό σύλλογο.
Φοιτητική Αριστερή ΠAρέμβαση
Η Φοιτητική Αριστερή ΠΑρέμβαση είναι μια ανεξάρτητη αριστερή συλλογικότητα(σχήμα) που στόχο της έχει να εκφράζει τη ριζοσπαστική τάση των  αριστερών φοιτητών της σχολής. Είμαστε μια συλλογικότητα που δεν είναι στάσιμη άλλα αναπτύσσεται μέσα από την επαφή της με τους φοιτητές και συλλογικές τους διαδικασίες, μια συλλογικότητα που διατηρεί την πλήρη ανεξαρτησία της από τα καθηγητικά μπλοκ, τα κόμματα και τους άλλους φορείς κυβερνητικής πολιτικής (πχ κομματικέςπαρατάξεις).Έχει σημασία να τονίσουμε ότι την ανεξαρτησία αυτή δεν την αντιλαμβανόμαστε  ως <<αφορισμός>> των οργανωμένων δυνάμεων,  αποτελεί ωστόσο εγγενές και αναπόσπαστο κομμάτι της δικής μας φυσιογνωμίας.
Επιλέξαμε το δρόμο της αριστεράς γιατί πιστεύοντας ότι ο ατομισμός και ο εγωκεντρισμός (νοοτροπίες που επικρατούν στο σημερινό σύστημα) βλάπτουν την κοινωνική πλειοψηφία και απαξιώνουν το μέλλον μας, διαλέξαμε να απαντήσουμε με συλλογικό αγώνα. Είναι τιμή μας και όχι ταμπού να δηλώνουμε κοινές καταβολές με τους μεγάλους αγωνιστές των εργατικών και νεολαιίστικων κινημάτων. Η Φ.Α.ΠΑ είναι ένας χώρος έκφρασης της αντίθεσης μας στο μακρύ χειμώνα κυβερνητισμού, συντηρητισμού και σκοταδισμού που διανύουμε άλλα και ένας χώρος επεξεργασίας κάθε εναλλακτικού προοδευτικού αντιλόγου.Δεν είμαστε μια γραφειοκρατικοποιημένη αριστερά της  διαμαρτυρίας, της ενσωμάτωσης και της περιχαράκωσης αντίθετα θέλουμε να έχουμε το στίγμα του αριστερού αντικαπιταλιστικού που θα απορρίπτει το υπάρχον κοινωνικοπολιτικό σύστημα εκμετάλλευσης και καταπίεσης της κοινωνικής  πλειοψηφίας των εργαζομένων και των νέων…
Επιλέξαμε  την πολιτική μας αυτοτέλεια και ανεξαρτησία,  οπότε μοναδική μας στήριξη είναι οι φοιτητές που συμμετέχουν στο σχήμα ή το στηρίζουν . Αυτοί αποτελούν επίσης τον κινητήρα της τακτικής μας στη βάση της ιδεολογικής μας κατεύθυνσης, αφού δε δεχόμαστε κανενός  είδους ηγέτες και καθοδηγητές. Χαράζουμε τις τακτικές μας  μέσα από αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες ανοιχτές σε κάθε ανεξάρτητο φοιτητή, κάθε άποψη έχει δύναμη συνδιαμόρφωσης. Δεν λειτουργούμε με όρους πλειοψηφίας - μειοψηφίας. Δεν ψηφίζουμε ποτέ αλλά σεβόμενοι τις διαφορετικές τάσεις μέσα στο σχήμα μέσω μιας διαδικασίας συζήτησης και συνδιαμόρφωσης, συντίθεται η άποψη του σχήματος η όποια πρέπει να εκφράζει  τον καθένα που συμμετέχει  σε αυτό.

Φοιτητική Αριστερή 

ΠΑρέμβαση
(σχήμα που συμμετέχει στο δίκτυο 
σχημάτων της Ε.Α.Α.Κ)

Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

Μια διαφορετική ματιά:
Οδηγός Σπουδών!

Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής αναδιάρθρωσης της συγκυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ., η δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση συνεχίζει να είναι ένα μείζον ζήτημα. Το υπουργείο παιδείας, με το υπάρχον νομοσχέδιο, παύει να προσφέρει δωρεάν διδακτικά συγγράμματα και εγκρίνει την λειτουργία ακαδημαϊκών επιχειρήσεων, οι οποίες θα εμπορευματοποιούν τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Οι προθέσεις του υπουργείου, είναι ξεκάθαρες: η τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι πλέον ιδιωτικό ζήτημα. 
Εν έτη 2016, η συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ., συνεχίζει στο δρόμο που χάραξαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις κάνοντας επίθεση στα κατώτερα λαϊκά στρώματα, με πρόσχημα, την αποπληρωμή του χρέους. Ένας από τους τομείς που δέχεται άμεσο πλήγμα είναι η τριτοβάθμια δημόσια εκπαίδευση, με την υποχρηματοδότηση, η οποία όλο ένα και οξύνεται. Γι’αυτό άλλωστε, στο πλαίσιο του νομοσχεδίου Αθηνά το υπουργείο κλείνει ή συγχωνεύει πανεπιστήμια και τμήματα ιδρύοντας ολοένα και  περισσότερα ιδιωτικά ιδρύματα. Το πανεπιστήμιο Αιγαίου ήταν στη λίστα των πανεπιστημίων του σχεδίου Αθηνά. Γίνεται, λοιπόν, φανερό ότι εν’έτη οικονομικής δυσπραγίας τα περιφερειακά πανεπιστήμια με μικρή απήχηση θα είναι τα πρώτα θύματα του εκπαιδευτικού νομοσχεδίου.
Το μεγαλύτερο επιχείρημα των επικριτών του τμήματος Μεσογειακών Σπουδών, είναι οι πολλαπλές ελλείψεις του. Το κύριο ζήτημα του τμήματος αποτελεί το γεγονός πως δεν υπάρχει αναγνωρισμένο αντικείμενο σπουδών, καθώς τα δύο χρόνια μαθημάτων κορμού και τα δύο κατεύθυνσης δεν εμπεριέχουν πολλά μαθήματα με συγκεκριμένο γνωστικό περιεχόμενο. Επίσης, το πτυχίο του Τ.Μ.Σ. δεν αποδίδει επαγγελματικά δικαιώματα στους φοιτητές του. Μόνο από την κατεύθυνση της Αρχαιολογίας μπορεί κάποιος να αποφοιτήσει έχοντας επαγγελματικά δικαιώματα, αλλά ακόμα και αυτά είναι μηδαμινά, καθώς αποφοιτά ως Αρχαιομέτρης και όχι ως Αρχαιολόγος. Επιπλέον, το τμήμα αντιμετωπίζει ελλείψεις καθηγητικού προσωπικού κυρίως στις ξένες γλώσσες. Τα μαθήματα των ξένων γλωσσών του 1ου και 2ου επιπέδου αποτελούν προαπαιτούμενα. Συγκεκριμένα, για να περάσει ο κάθε φοιτητής στα επόμενα επίπεδα γλωσσών πρέπει να έχει περάσει τα δυο αυτά, ενώ δεν υπάρχει και καμία πιστοποίηση της ξένης γλώσσας στο πτυχίο του τμήματος.
Μπρος σε αυτή την κατάσταση, οι φοιτητικοί αγώνες είναι υποχρέωση και αναγκαιότητα, έτσι ώστε με τις πιέσεις μας και τα αιτήματα μας να προωθήσουμε ριζικές αλλαγές στον οδηγό σπουδών.
Η Φοιτητική Αριστερή ΠΑρέμβαση απαιτεί περισσότερα μαθήματα συγκεκριμένου γνωστικού περιεχομένου, το οποίο θα επιτευχθεί με ένα χρόνο μαθημάτων κορμού και τρία χρόνια μαθημάτων κατεύθυνσης. Απαιτούμε ένα ενιαίο, ισχυρό και αναγνωρισμένο πτυχίο το οποίο θα είναι υπολογίσιμο στην αγορά εργασίας. Απαιτούμε μόνιμο καθηγητικό προσωπικό και την κατάργηση των προαπαιτούμενων μαθημάτων. Θεωρούμε αναγκαία την ύπαρξη επάρκειας στις ξένες γλώσσες. Έτσι ώστε οι απόφοιτοι του Τ.Μ.Σ να μπορούν να ασχοληθούν ακαδημαϊκά με τη γλώσσα και να μπορούν να καλύπτονται από το περιεχόμενο του πτυχίου.


ΑΝ ΟΧΙ ΕΜΕΙΣ, ΠΟΙΟΙ;
ΑΝ ΟΧΙ ΤΩΡΑ, ΠΟΤΕ;

Φοιτητική Αριστερή ΠΑρέμβαση
(σχήμα που συμμετέχει στα Ε.Α.Α.Κ.)


Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2016

Το φασισμό βαθιά κατάλαβέ τον.. Δε θα πεθάνει μόνος ΤΣΑΚΙΣΕ ΤΟΝ!Τρία χρόνια μετά τη δολοφονία του μουσικού Παύλου Φύσσα από τον Φασίστα οργανωμένο μέλος της Χρυσής Αυγής Γιώργο Ρουπακιά, η ανάγκη για τη δημιουργία ενός μαζικού αντιφασιστικού-αντιρατσιστικού κινήματος  το οποίο θα τσακίσει το φασισμό και το ναζισμό από τη ρίζα του, παραμένει επίκαιρη όσο ποτέ. Τη στιγμή που το ξένο αλλά και εγχώριο κεφάλαιο εξαπολύουν μια από τις πιο ισχυρές τους επιθέσεις στα κατώτερα λαϊκά στρώματα , θέλοντας να διαφυλάξουν τα οικονομικά τους συμφέροντα για να βγουν όσο το δυνατόν  αλώβητοι από τη χρηματοπιστωτική κρίση που οι ίδιοι δημιούργησαν, η αστική τάξη της χώρας, παίζει σπουδαία το  ρόλο που της έχει ανατεθεί προωθώντας αντιδραστικά   μέτρα , τα οποία σε συνδυασμό με την αδράνεια  που επικρατεί αυτή της στιγμή στους κόλπους της αριστεράς,  οδηγούν την ελληνική κοινωνία ολοένα και πιο κοντά σε φασιστικές, ρατσιστικές αντιλήψεις.                        
Φασισμός δεν είναι μόνο η συμμορία της Χ.Α αλλά και οι πολιτικοί , οι εφοπλιστές , τα Μ.Μ.Ε. και όλο το σύστημα που την έθρεψαν. Τέσσερα χρόνια πριν,ο Σαμαράς κραύγαζε για ανακατάληψη των  πόλεων από τους «λαθρομετανάστες», ο Χρυσοχοϊδης και ο Παπουτσής άνοιγαν την Αμυγδαλέζα και έστηναν τον φράχτη στον Έβρο. Έστρωσαν το δρόμο στην Χρυσή Αυγή, που έφτασε να οργανώνει ρατσιστικά πογκρόμ και δολοφονικές επιθέσεις κατά προσφύγων μεταναστών με τις πλάτες της ΕΛ.ΑΣ. και τις ευλογίες του Μπαλτάκου. Η ιστορία μας έχει διδάξει πως όταν τα συμφέροντα των μονοπωλίων κλονίζονται, οι καπιταλιστές επιστρατεύουν όλες τους δυνάμεις για να διαφυλάξουν όλα όσα έχουν χτίσει εις βάρος της εργατικής τάξης. Στην Ελλάδα, ο φασισμός πήρε το όνομα  Χρυσή Αυγή και οι καπιταλιστές βρήκαν το τέλειο ‘’τσοπανόσκυλο’’ για τις  βρώμικες δουλειές τους. Αλήθεια, είδατε ποτέ τους δολοφόνους της Χ.Α να έρχονται σε ρήξη με το επενδυτικό κεφάλαιο, να υπερασπίζονται τα λαϊκά συμφέροντα  συμμετέχοντας σε απεργίες και αγωνιστικές δράσεις? Αντιθέτως, από τη στιγμή που πάτησαν το πόδι τους στο ελληνικό κοινοβούλιο  έκαναν ότι περνούσε από το χέρι τους για να διαφυλάξουν τα κέρδη των αφεντικών τους  απουσιάζοντας  από όλες τις στιγμές εργατικών διεκδικήσεων για μια πιο αξιοπρεπή ζωή. Δεν θα ξεχάσουμε την υπερψήφιση από όλους τους βουλευτές της Χ.Α, του νομοσχεδίου για πώληση βραχονησίδων στο Β. Αιγαίο σε ξένα επενδυτικά κεφάλαια. Δεν θα ξεχάσουμε τις 20 τροπολογίες που έχουν προτείνει μέχρι στιγμής για φοροαπαλλαγές στο εφοπλιστικό  κεφάλαιο με πρόσχημα την ‘’ανάπτυξη της ναυτιλιακής οικονομίας της χώρας’’ . Δεν θα ξεχάσουμε τις δολοφονικές επιθέσεις ενάντια σε συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ  και σε Αιγύπτιους ψαράδες που από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα. Δεν θα ξεχάσουμε  τον Σαχζάτ Λουκμάν. Δεν θα ξεχάσουμε τον Π.Φύσσα!
Σημαντικός δρών σε όλα αυτά είναι φυσικά και οι πολιτικές της Ε.Ε- φρούριο που με τις συνθήκες του Δουβλίνου  1 και 2, τη δημιουργία στρατών αποτελούμενων από μισθοφόρους, όπως είναι η FRONTEX,  τη συμμετοχή της σε ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις σε συνεργασία με το ΝΑΤΟ δημιουργούν ανθρώπους ‘’δύο ταχυτήτων ‘’ και στρώνουν με ροδοπέταλα το δρόμο των λαών της Ευρώπης  προς τον εκφασισμό τους. Δεν είναι τυχαία τα υψηλά ποσοστά  της ακροδεξιάς σε ολόκληρη την Ευρώπη όπως δεν είναι καθόλου τυχαίο πως  η Ε.Ε στηρίζει αυτή τη στιγμή και με τη βούλα μια ξεκάθαρη φασιστική κυβέρνηση όπως είναι αυτή της Ουκρανίας. Για εμάς ο φασισμός είναι ο πιο σκληρός , ο πιο σάπιος ο πιο επιθετικός καπιταλισμός. Γ ια να τελειώνουμε μια και καλή λοιπόν με το φασισμό, μόνο έτσι πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε. Ξεγυμνώνοντας και τις οικονομικές αλλά και τις κοινωνικοπολιτικές  διαστάσεις αυτού του φαινομένου .                  
Φυσικά αυτό δεν θα γίνει ( μόνο ) μέσα από τις δικαστικές αίθουσες, ούτε τρέφουμε αυταπάτες πως η εκτελεστική εξουσία ( το δικαστήριο ) η οποία είναι μέρος του κρατικού μηχανισμού νοιάζεται για τα συμφέροντα της εργατικής τάξης.  Για αυτό το λόγο υποστηρίζουμε τη δημιουργία ενός ισχυρού αντιφασιστικού κινήματος με λαϊκό έρεισμα και συγκεκριμένη στοχοθεσία  και τακτική το οποίο θα είναι έτοιμο  να έρθει σε σύγκρουση με το κεφάλαιο και τα τσιράκια τους και  να βάλει  μια και καλή  το φασισμό και τον ναζισμό εκεί που πραγματικά ανήκει: στο χρονοντούλαπο της ιστορίας.
Με αυτή τη λογική, καλούμε όλους τους φοιτητές της Σ.Α.Ε , όλη τη τοπική κοινωνία , όλους τους φορείς και τα πρωτοβάθμια σωματεία, όλους τους ανένταχτους αγωνιστές  και αλληλέγγυους, όλους τους μαθητές , τους ανέργους, να συμπορευτούν μαζί μας και να δείξουμε στους θρασύδειλους της Χ.Α αλλά και στα αφεντικά τους πως ο λαός ποτέ δεν φοβήθηκε τον φασισμό και πως όταν είναι οργανωμένος , τίποτα δεν τον σταματά .

Και ΤΩΡΑ και ΠΑΝΤΑ και όπως το ’40          
ΤΗ ΧΟΥΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟ ΘΑ ΠΟΛΕΜΑΜΕ ΠΑΝΤΑ 
                  Φ.Α.ΠΑ.-Δ.Ρ.Α.ΣΥ.-Κ.ΑΝ.ΑΡΙ.ΝΗ.
(Σχήματα που συγκροτούν την Ε.Α.Α.Κ. Ρόδου)

Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2015

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 12 ΝΟΕΜΒΡΗ

Τα νέα μνημονιακά μέτρα που ψήφισε και υπέγραψε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αποτελούν ακόμα μια επίθεση για την ζωή και το μέλλον τόσο της νεολαίας όσο και των εργαζομένων. Τα τελευταία χρόνια η παιδεία, η υγεία και τα εργασιακά δικαιώματα θυσιάζονται στο βωμό του χρέους και της Ε.Ε. Η νεολαία και οι φοιτητές/τριες που έδωσαν ένα δυνατό μήνυμα κατά των μνημονίων λέγοντας ΟΧΙ στο δημοψήφισμα, είδαν την μετατροπή του από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ σε ένα 3ο μνημόνιο.
Τι σημαίνουν όμως αυτές οι πολιτικές για την εργασιακή προοπτική μας;;
Σημαίνουν τα εξής: Βγαίνοντας από το πανεπιστήμιο θα αναγκαζόμαστε να δουλεύουμε για 400 ευρώ σε 5μηνα προγράμματα ανακύκλωσης της ανεργίας, voucher (χωρίς ασφάλιση και κανένα εργασιακό δικαίωμα), ενώ μετά την λήξη των προγραμμάτων θα πετιόμαστε πάλι στις ουρές του ΟΑΕΔ για ένα επίδομα πείνας. Θέλουν να μας κάνουν μια γενιά που δε θα γνωρίσει ποτέ τι θα πει μόνιμη και σταθερή δουλειά, με κατοχυρωμένα εργασιακά δικαιώματα, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και συντάξεις. Αμφισβητείται ακόμα και το δικαίωμα στην ίδια την εργασία! Αυτό δείχνουν τα ποσοστά ανεργίας τα τελευταία χρόνια εφαρμογής των μνημονιακών πολιτικών στην Ελλάδα: 65% στους νέους, 25% στο γενικό πληθυσμό, συνεχίζουν να αυξάνονται!
Για όλους αυτούς τους λόγους πρέπει οι φοιτητικοί σύλλογοι να δώσουν ηχηρό παρόν στην απεργία στις 12 Νοέμβρη!
ΔΕ ΘΑ ΣΚΥΨΟΥΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ! ΔΕ ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ Η ΓΕΝΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ, ΔΕ ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ Η ΓΕΝΙΑ ΤΩΝ 400 ΕΥΡΩ!
ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ ΟΣΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΜΑΣ ΑΞΙΖΟΥΝ!
Όλοι/ες στην πανελλαδική, πανεργατική απεργία! Μαζί με τους/τις εργαζομένους/ες να απαιτήσουμε μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα, δουλειά με λιγότερες ώρες, εργασία για όλους/ες, προστασία των ανέργων, αξιοπρεπείς μισθούς και συλλογικές συμβάσεις! Σύγκρουση και ρήξη με κυβέρνηση-μνημόνια-Ε.Ε.- χρέος-ΝΑΤΟ!
Να αποτελέσει η 12η Νοέμβρη έναν σταθμό της διαρκής αντίστασης κι αγώνα που είναι αναγκαία να αναπτυχθούν σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε σχολή ενάντια στα μέτρα που εφαρμόζουν βήμα-βήμα. Για την αναγκαία συνολική αντεπίθεση του φοιτητικού κι εργατικού κινήματος για την επιβολή των αναγκών μας!
Προσυγκέντρωση: Πέμπτη 12 Νοέμβρη 10:00π.μ. στο Πανεπιστήμιο.

Φ.Α.ΠΑ.-Δ.Ρ.Α.ΣΥ.-Κ.ΑΝ.ΑΡΙ.ΝΗ.

(Σχήματα που συγκροτούν την ΕΑΑΚ Ρόδου)

Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015

Αντιφασιστική - Αντιρατσιστική συγκέντρωση.

Κάλεσμα για αντιφασιστική-αντιρατσιστική συγκέντρωση.
Δύο χρόνια μετά τη δολοφονία του μουσικού Παύλου Φύσσα από τον Φασίστα οργανωμένο μέλος της Χρυσής Αυγής Γιώργο Ρουπακιά, η ανάγκη για τη δημιουργία ενός μαζικού αντιφασιστικού-αντιρατσιστικού κινήματος  το οποίο θα τσακίσει το φασισμό και το ναζισμό από τη ρίζα του, παραμένει επίκαιρη όσο ποτέ. Τη στιγμή που το ξένο αλλά και εγχώριο κεφάλαιο εξαπολύουν μια από τις πιο ισχυρές τους επιθέσεις στα κατώτερα λαϊκά στρώματα , θέλοντας να διαφυλάξουν τα οικονομικά τους συμφέροντα για να βγούν όσο το δυνατόν  αλώβητοι από τη χρηματοπιστωτική κρίση που οι ίδιοι δημιούργησαν, η αστική τάξη της χώρας, παίζει σπουδαία το  ρόλο που της έχει ανατεθεί προωθώντας αντιδραστικά   μέτρα , τα οποία σε συνδυασμό με την αδράνεια  που επικρατεί αυτή της στιγμή στους κόλπους της αριστεράς,  οδηγούν την ελληνική κοινωνία ολοένα και πιο κοντά σε φασιστικές, ρατσιστικές αντιλήψεις.      
                Φασισμός δεν είναι μόνο η συμμορία της Χ.Α αλλά και οι πολιτικοί , οι εφοπλιστές , οι εκδότες και όλο το σύστημα που την έθρεψαν. Τρία χρόνια πριν, η Νέα Δημοκρατία κραύγαζε για «ανακατάληψη των πόλεων από τους «λαθρομετανάστες», οι κυβερνήσεις των τελευταίων 5 ετών ανοιγοκλείνουν την Αμυγδαλέζα αφού έστησαν με επιτυχία  τον φράχτη στον Έβρο. Έστρωσαν το δρόμο στην Χρυσή Αυγή, που έφτασε να οργανώνει ρατσιστικά πογκρόμ και δολοφονικές επιθέσεις κατά προσφύγων και μεταναστών με τις πλάτες της ΕΛΑΣ και τις ευλογίες του Μπαλτάκου και να στοχοποιεί αγωνιστές της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς . Η ιστορία μας έχει διδάξει πως όταν τα συμφέροντα των μονοπωλίων κλονίζονται, οι καπιταλιστές επιστρατεύουν όλες τους δυνάμεις για να διαφυλάξουν όλα όσα έχουν χτίσει εις βάρος της εργατικής τάξης. Στην Ελλάδα, ο φασισμός πήρε το όνομα  Χρυσή Αυγή και οι καπιταλιστές βρήκαν το τέλειο ‘’τσοπανόσκυλο’’ για τις  βρώμικες δουλειές τους. Αλήθεια, είδατε ποτέ τους δολοφόνους της Χ.Α να έρχονται σε ρήξη με το επενδυτικό κεφάλαιο, να υπερασπίζονται τα λαϊκά συμφέροντα  συμμετέχοντας σε απεργίες και αγωνιστικές δράσεις? Αντιθέτως, από τη στιγμή που πάτησαν το πόδι τους στο ελληνικό κοινοβούλιο  έκαναν ότι περνούσε από το χέρι τους για να διαφυλάξουν τα κέρδη των αφεντικών τους  απουσιάζοντας  από όλες τις στιγμές εργατικών διεκδικήσεων για μια πιο αξιοπρεπή ζωή. Δεν θα ξεχάσουμε την υπερψήφιση από όλους τους βουλευτές της Χ.Α, του νομοσχεδίου για πώληση βραχονησίδων στο Β. Αιγαίο σε ξένα επενδυτικά κεφάλαια. Δεν θα ξεχάσουμε τις 20 τροπολογίες που έχουν προτείνει μέχρι στιγμής για φοροαπαλλαγές στο εφοπλιστικό  κεφάλαιο με πρόσχημα την ‘’ανάπτυξη της ναυτιλιακής οικονομίας της χώρας’’ . Δεν θα ξεχάσουμε τις δολοφονικές επιθέσεις ενάντια σε συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ  και σε Αιγύπτιους ψαράδες που από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα. Δεν θα ξεχάσουμε  τον Σαχζάτ Λουκμάν. Δεν θα ξεχάσουμε τον Παύλο Φύσσα!
Σημαντικός δρών σε όλα αυτά είναι φυσικά και οι πολιτικές της Ε.Ε- φρούριο που με τις συνθήκες του Δουβλίνου  1 και 2, τη δημιουργία στρατών αποτελούμενων από μισθοφόρους επαγγελματίες δολοφόνους, όπως είναι η FRONTEX,  τη συμμετοχή της σε ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις σε συνεργασία με το ΝΑΤΟ δημιουργούν ανθρώπους ‘’δύο ταχυτήτων ‘’ και στρώνουν με ροδοπέταλα το δρόμο των λαών της Ευρώπης  προς τον εκφασισμό τους. Δεν είναι τυχαία τα υψηλά ποσοστά  της ακροδεξιάς σε ολόκληρη την Ευρώπη όπως δεν είναι καθόλου τυχαίο πως  η Ε.Ε στηρίζει αυτή τη στιγμή και με τη βούλα μια ξεκάθαρη φασιστική κυβέρνηση όπως είναι αυτή της Ουκρανίας. Για εμάς ο φασισμός είναι ο πιο σκληρός , ο πιο σάπιος ο πιο επιθετικός καπιταλισμός. Για να τελειώνουμε μια και καλή λοιπόν με τους φασίστες , μόνο έτσι πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε. Ξεγυμνώνοντας και τις οικονομικές αλλά και τις κοινωνικοπολιτικές  διαστάσεις αυτού του φαινομένου .                             
Φυσικά αυτό δεν θα γίνει ( μόνο ) μέσα από τις δικαστικές αίθουσες, ούτε τρέφουμε αυταπάτες πως η εκτελεστική εξουσία ( το δικαστήριο ) η οποία είναι μέρος του κρατικού μηχανισμού νοιάζεται για τα συμφέροντα της εργατικής τάξης.  Για αυτό το λόγο υποστηρίζουμε τη δημιουργία ενός ισχυρού αντιφασιστικού κινήματος με λαϊκό έρεισμα και συγκεκριμένη στοχοθεσία  και τακτική το οποίο θα είναι έτοιμο  να έρθει σε σύγκρουση με το κεφάλαιο και τα τσιράκια τους και  να βάλει  μια και καλή  το φασισμό και τον ναζισμό εκεί που πραγματικά ανήκει: στο χρονοντούλαπο της ιστορίας.
Με αυτή τη λογική, καλούμε όλους τους φοιτητές της Σ.Α.Ε , όλη τη τοπική κοινωνία , όλους τους φορείς και τα πρωτοβάθμια σωματεία, όλους τους ανένταχτους αγωνιστές  και αλληλέγγυους, όλους τους μαθητές , τους ανέργους, να συμπορευτούν μαζί μας  και να δείξουμε στους θρασύδειλους της Χ.Α αλλά και στα αφεντικά τους πως ο λαός ποτέ δεν φοβήθηκε τον φασισμό και πως όταν είναι οργανωμένος , τίποτα δεν τον σταματά . 


Όλοι αυτή τη Πέμπτη 17/9 στη Πλατεία Κύπρου στις 17:30 να βροντοφωνάξουμε,
ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΦΑΣΙΣΜΟΣ!
-          ΌΧΙ στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις στη Μέση Ανατολή.
-          ΌΧΙ στις δολοφονικές επιθέσεις ενάντια σε ξένους και έλληνες εργαζόμενους.
-           Δουλειά – Παιδεία – Ελευθερία


Φοιτητικός Σύλλογος Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών

Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015