Φοιτητική Αριστερή ΠΑρέμβαση: Captura linguae

Captura linguae

Η εκπαίδευση ως ιδεολογικός μηχανισμος του κρατους
  

  Το σύγχρονο αστικό κράτος παίρνει συνεχώς πιο αυταρχικές μορφές έχοντας ως στόχο των ολοκληρωτικό έλεγχο όχι μόνο των ριζοσπαστικών κοινωνικών και πολιτικών τακτικών από τον χώρο της ριζοσπαστικής
αριστεράς ,αλλά και ευρύτερα την καθημερινή ζωή των ανθρώπων .
 

Tο καπιταλιστικό σύστημα δεν στηρίζετε μόνο στην φυσική καταστολή . Στηρίζεται εξίσου στην ιδεολογική κυριαρχία του, παίρνοντας την μέσα από τους ιδεολογικούς μηχανισμούς που αναπτύσσει . Στις διαφορές φάσης ανάπτυξης του καπιταλιστικού συστήματος παρατηρούμε ότι ενώ για παράδειγμα τον 19ο αιώνα μια εξέγερση των εργαζομένων αποτελούσε λόγο για την παρέμβαση τμημάτων στρατού , μεταπολεμικά βλέπουμε  (τον καπιταλισμό της σχετικής υπεραξίας) να σταθεροποιεί τις κοινωνικές σχέσεις εξουσίας μέσα από μια ανάλογη  χρήση λειτουργιάς ,τόσο των ιδεολογικών μηχανισμών όσο της έννομης καταστολής .  
Ο μετασχηματισμός του κοινωνικού συνόλου προς την κατεύθυνση του καπιταλιστικού συστήματος (και στο κομμάτι της εργασίας αλλά και ευρύτερα) συνδέετε άμεσα με μια διαδικασία αναδιαμόρφωσης των δεξιοτήτων αλλά και της ιδεολογικής προσέγγισης των εργαζομένων! Στην βάση της οποίας , αναπτύσσονται  ιδεολογικοί μηχανισμοί του συστήματος, οι όποιοι θα αναπαράγουν συγκεκριμένα πολιτικοιδεολογικά χαρακτηριστικά, αναδεικνύοντας την κυρίαρχη ιδεολογία .
Με αυτό τον τρόπο, τίθεται η αναγκαιότητα ύπαρξης ενός εκπαιδευτικού ιδεολογικού μηχανισμού μέσα από τον όποιο θα κατευθύνεται η νεολαία , η όποια θα αποτελέσει το μελλοντικό εργαζόμενο , παρέχοντας από την μια στους εκπαιδευομένους ένα υπόβαθρο επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων ηγεμονευόμενων από τον κοινωνικό καταμερισμό εργασίας , και από την άλλη παίρνει ιδεολογικά χαρακτηρίστηκα προκειμένου να ασκήσουν με επιτυχία τον μελλοντικό κοινωνικό τους ρόλου.
<<Η δύναμη των εξουσιών εξαρτάται απ' την υπακοή του λαού• όταν ο λαός παύει να υπακούει, η δύναμή τους εξαφανίζεται!Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε τη δύναμη του λαού, που μοιάζει να μην έχει δύναμη, αλλά όταν οι άνθρωποι οργανωθούν, όταν πάψουν να υπακούν, ξαφνικά αποκτούν δύναμη και τότε αρχίζουν να συμβαίνουν πράγματα. Τότε βλέπεις κυβερνήσεις να γκρεμίζονται, τυραννικά καθεστώτα να εξαφανίζονται>>
Χάουαρντ  Ζιν


(κείμενο απο την Μπροσούρα για την κρατική καταστολή και τους ιδεολογικούς μηχανισμούς , των σχημάτων ΦΑΠΑ-ΔΡΑΣΥ-ΚΑΝΑΡΙΝΗ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου