Φοιτητική Αριστερή ΠΑρέμβαση: Τι είναι η Φ.Α.ΠΑ...;

Τι είναι η Φ.Α.ΠΑ...;

Η Φοιτητική Aριστερή ΠΑρέμβαση αποτελεί ανεξάρτητο αριστερό σχήμα του Πανεπιστημίου της Ρόδου και ως τέτοιο συνιστά κομμάτι του πανελλαδικού δικτύου των σχημάτων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αριστερής Κίνησης. Το σχήμα κάθε σχολής αποτελεί το βασικό κύτταρο των εαακ σε κάθε σχολή και είναι ικανό να χαράσσει και να αποφασίσει την κατεύθυνση του και σαν τέτοιο αυτοτελές σχήμα συμμετέχει στις κεντρικές διαδικασίες των εαακ. Τα σχήματα οργανώνονται πανελλαδικά σε τακτά χρονικά διαστήματα με τα πολιτικά διήμερα, που αποτελούν συναντήσεις ανταλλαγής πολιτικής εμπειρίας με σκοπό να χαράσσονται οι βασικές κατευθύνσεις συνολικά των σχημάτων. Η Φοιτητική Αριστερή ΠΑρέμβαση αγωνίζεται για τα ζητήματα που αφορούν τη φοιτητική κοινότητα στοχεύοντας στη βελτίωση των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και θεσμών προς όφελος των φοιτητών και ευρύτερα της κοινωνίας. Λειτουργεί ως μοχλός αντίστασης ενάντια στα μέτρα πειθάρχησης και ανταγωνισμού και σε κάθε μορφή αντιδραστικής αλλαγής στην εκπαίδευση που πλήτει τα φοιτητικά μας συμφέροντα και απαξιώνει την εργασιακή μας προοπτική. Zητούμενο για μας συνιστά, σε κάθε περίπτωση η παραγωγή πολιτικής που θα στρέφει στις ανησυχίες της κοινωνίας. Ως ανεξάρτητο σχήμα δεν αποτελεί πομπό κανενός πο-λιτικού φορέα, πολιτικού κόμ-ματος ή πολιτικής οργάνωσης, και πορεύεται ανεξάρτητα από καθηγητικά κατεστημένα και κυρίαρχες ιδεολογίες. Αντίθετα λειτουργεί αυτόνομα με μόνη βάση, στήριξη και δυναμική τους φοιτητές που συμμετέχουν σε αυτό και στηρίζεται σε εκείνες τις διαδικασίες που επιτρέπουν την ισότιμη και αμεσοδημοκρατική συμμετοχή στις αποφάσεις των σχημάτων. Επιδιώκουμε την παρέμβαση στους κοινωνικούς χώρους, εκφράζοντας λόγο για κάθε κοινωνικό ζήτημα, στηρίζοντας έτσι τη δημιουργία του πόλου της ριζοσπαστικής αριστεράς, μιας αριστεράς με προωθημένο πολιτικό περιεχόμενο που θα δίνει πολιτικές απαντήσεις και θα προβάλει το ρεαλισμό των κοινωνικών αγώνων. Με αυτό τον τρόπο πιστεύουμε στην καθημερινή πολιτική παρέμβαση με ουσία για την προάσπιση των φοιτητικών συμφερόντων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου