Φοιτητική Αριστερή ΠΑρέμβαση: Φεβρουαρίου 2010

Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου 2010

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕΚΙΟΥ ΤΩΝ ΕΑΑΚ ΡΟΔΟΥ

Μέσα σε ένα πλαίσιο αναβάθμισης της πολιτικής μας παρέμβασης, τα Ε.Α.Α.Κ Ρόδου προχωρήσαμε στη μορφοποίηση ενός ανεκμετάλλευτου ως τώρα χώρου μέσα στο Πανεπιστήμιο. Ο χώρος αυτός είναι αχρησιμοποίητος από την ίδρυση του Πανεπιστημίου και λειτουργούσε ως δευτερευούσης χρήσης αποθήκη. Ποτέ δεν υπήρξε επίσημη πρόταση για την εκμετάλλευσή του καθώς δεν είναι δυνατόν να στεγαστούν σε ένα τόσο μικρό χώρο οι ανάγκες των φοιτητών (φοιτητικοί σύλλογοι, φωτοτυπικό). Γι’ αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναφερθεί ότι η ενέργεια αυτή δεν έρχεται σε σύγκρουση με τις μέχρι τώρα διεκδικήσεις μας σχετικά με το κτηριακό ζήτημα της σχολής Δεν έχουμε την ανάγκη να κρυφτούμε πίσω από ένα αντικομφορμιστικό πολιτιστικό πρόταγμα και έτσι στοχεύουμε ο χώρος να έχει πρώτιστα και κυρίαρχα πολιτική φυσιογνωμία.
Σε αντιδιαστολή με τις υπόλοιπες παρατάξεις που παρεμβαίνουν στη σχολή (ΔΑΠ, ΠΑΣΠ, ΠΚΣ) , οι οποίες εξυπηρετώντας τις πολιτικές των κομματικών τους φορέων χρησιμοποιούν για τις πολιτικές τους διαδικασίες τα γραφεία τους, τα ΕΑΑΚ ως ένας ανεξάρτητος χώρος δεν έχουν αυτή την πολυτέλεια. Κρίναμε λοιπόν αναγκαία τη δημιουργία ενός σημείου αναφοράς, ενός στεκιού, μέσα στο Πανεπιστήμιο. Εκεί θα πραγματοποιούνται οι πολιτικές διαδικασίες των σχημάτων και θα υπάρχει υλικό σχετικό με τις δράσεις μας στη σχολή ώστε να έχουν την δυνατότητα οι φοιτητές οποιαδήποτε στιγμή να ενημερώνονται.
Η παρέμβασή μας θα συνεχίσει να γίνεται στο χώρο της σχολής ανάμεσα στους φοιτητές και το στέκι θα αποτελεί κομμάτι της έκφρασής μας με στόχο την στήριξή της.